avsluta

avsluta
• sluta
• avsluta, resolvera, lösa, besluta, bestämma, fastställa, bedöma
• sluta, slutföra, slutbehandla, terminera

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • avgöra — • avsluta, resolvera, lösa, besluta, bestämma, fastställa, bedöma • avgöra, besluta, förordna, stadga, dekretera law • avsluta, resolvera, lösa, besluta, bestämma, fastställa, bedöma • avgöra, bestämma, fastslå, fastställa, fixera …   Svensk synonymlexikon

  • bedöma — • avsluta, resolvera, lösa, besluta, bestämma, fastställa, bedöma • granska, kritisera, betygsätta, döma • uppskatta, skatta, beräkna, värdera, bedöma, gradera …   Svensk synonymlexikon

  • resolvera — • avsluta, resolvera, lösa, besluta, bestämma, fastställa, bedöma …   Svensk synonymlexikon

  • avdöma — law • avsluta, resolvera, lösa, besluta, bestämma, fastställa, bedöma …   Svensk synonymlexikon

  • besluta — • fatta ett beslut, bestämma • fatta beslut angående law • förklara • avgöra, bestämma, fastslå, fastställa, fixera • avsluta, resolvera, lösa, besluta, bestämma, fastställa, bedöma • avgöra, besluta, förordna, stadga, dekretera law • avgöra,… …   Svensk synonymlexikon

  • bestämma — • föreskriva, beordra, befalla, ålägga, förordna, ordinera, bestämma, statuera, stadga, reglera • beordra, kommendera, dekretera, ordinera, härska, styra, regera, dirigera • härska, styra, regera, leda, befalla, bestämma • fatta ett beslut,… …   Svensk synonymlexikon

  • fastställa — • konstatera, fastställa, framhålla, bekräfta, bestyrka, hävda • avsluta, resolvera, lösa, besluta, bestämma, fastställa, bedöma • fastställa, förklara, precisera • avgöra, bestämma, fastslå, fastställa, fixera • fastställa, bestämma, fixera,… …   Svensk synonymlexikon

  • göra slut — • få slut på, avsluta …   Svensk synonymlexikon

  • lösa — • frigöra, lossa, lösgöra, befria • frigöra, lösa, fria • lossa, lösa, lösgöra, frigöra techn. • lösgöra, frigöra, lossa, släppa lös, göra, lös, befria • avsluta, resolvera, lösa, besluta, bestämma, fastställa, bedöma …   Svensk synonymlexikon

  • slutföra — • genomföra, utföra, slutföra, fullfölja, förverkliga, fullborda, effektuera, verkställa • fullborda, genomföra, fullfölja, slutföra, utföra, verkställa, fullgöra • avsluta • sluta, slutföra, slutbehandla, terminera …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”